Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

  • Default Alternative Text

   Privatnost podataka

  Schneider Electric — Izjava o zaštiti privatnosti

  1. Schneider Electric se obavezuje da čuva vaše lične podatke.

  Schneider Electric se obavezuje da čuva vašu privatnost i lične podatke. Podstičemo vas da pročitate ovu izjavu o zaštiti privatnosti.

  Ovom Izjavom o zaštiti privatnosti obaveštavamo vas o našoj praksi zaštite privatnosti i načinu prikupljanja ličnih podataka onlajn te načinu na koji koristimo vaše podatke. Ova izjava je uvek dostupna na našoj naslovnoj strani i u dnu svake internet strane kompanije Schneider Electric.

  Schneider Electric snažno podržava osnovna prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka i pridržava se domaćih i međunarodnih zakona o zaštiti podataka.
   
  U pogledu pravnih i etičkih načela, „Naših načela odgovornosti“, Schneider Electric obavezuje se da čuva sve lične podatke na poverljiv način i ograniči njihovo obelodanjivanje u skladu s lokalnim zakonima.
   
  Schneider Electric je utvrdio ovu Izjavu o zaštiti privatnosti kao vanjsku publikaciju naših obavezujućih poslovnih pravila o privatnosti podataka koja su odobrile nacionalne službe za zaštitu podataka o ličnosti Evropske unije novembra 2012.

  U našim obavezujućim poslovnim pravilima o privatnosti podataka mi poštujemo i uzimamo u obzir sva važna načela Evropske direktive 95/46/EC, jer je naše glavno sedište u EU.

  Naša pravila zaštite privatnosti primenjuju se na sve podružnice što se tiče prikupljanja, obrade, korišćenja, prosleđivanja, prenosa i skladištenja ličnih podataka. To su opšta pravila koja moraju poštovati svi naši entiteti u svim državama, i imaju za cilj da obezbede visok nivo zaštite ličnih podataka u okviru kompanije Schneider Electric.

  2. Na koga se primenjuje ova Izjava o zaštiti privatnosti

  Schneider Electric je globalna kompanija čije pravno lice, poslovanje, rukovodstvena struktura i tehnički sistemi prevazilaze granice zemalja. Ova Izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na sve internet strane, domene, usluge, aplikacije i proizvode u posedu kompanije Schneider Electric, kao i sve one u posedu njenih podružnica, osim u slučaju da politika zaštite privatnosti specifična za određeni program, proizvod ili uslugu kompanije Schneider Electric ne zamenjuje ili dopunjuje ovu Politiku zaštite privatnosti. Ova politika zaštite privatnosti obavezujuća je za sve podružnice i zaposlene kompanije Schneider Electric.

  3. Na koji način obrađujemo vaše lične podatke?

  Schneider Electric poštuje pravo na privatnost i interese svakog pojedinca, zaposlenog, kandidata ili kupca. Podružnice kompanije Schneider Electric pridržavaće se sledećih načela pri obradi vaših ličnih podataka:

  1. Obrada ličnih podataka na pošten i zakonit način;

  2. Prikupljanje ličnih podataka u naznačene, zakonite svrhe, bez njihove dalje obrade koja ne odgovara svrsi;

  3. Prikupljanje ličnih podataka u meri neophodnoj za svrhu u koju se prikupljaju i koriste;  Učinićemo podatke anonimnim ako je to izvodivo i pogodno, zavisno od prirode podataka i rizika u vezi s namenom.

  4. Čuvanje tačnih ličnih podataka i ažuriranih gde je to potrebno; Preduzećemo potrebne korake da ispravimo ili obrišemo netačne ili nepotpune podatke.

  5. Čuvanje ličnih podataka onoliko dugo koliko je potrebno za svrhu za koju su prikupljeni i obrađeni;

  6. Obrada ličnih podataka u skladu s pojedinačnim zakonskim pravima;

  7. Preduzimanje prikladnih tehničkih, fizičkih i organizacionih mera za sprečavanje neovlašćenog pristupa, nezakonite obrade i neovlašćenog ili slučajnog gubitka Vaših ličnih podataka ili štete na njima;

  8. Obrada Vaših ličnih podataka u skladu sa sledećim pravnim osnovama:
  - dali ste nedvosmislen pristanak, ili
  - obrada je potrebna za izvršenje ugovora čija ste vi ugovorna strana ili radi preduzimanja koraka na Vaš zahtev pre potpisivanja ugovora, ili
  - obrada je potrebna radi poštovanja zakonske obaveze na koju je obavezan Schneider Electric, ili
  - obrada je potrebna radi zaštite ključnih interesa subjekta o kome se prikupljaju podaci, ili
  - obrada je potrebna radi izvršenja zadatka u javnom interesu ili po nalogu organa vlasti koji je ovlastio revizora ili treću stranu kojoj se ustupaju podaci, ili
  - obrada je potrebna u svrhu zakonitih interesa koje vrši Schneider Electric ili treća strana kojoj se ustupaju podaci, osim ako ti interesi nisu podređeni osnovnim pravima i slobodama subjekta o kome se prikupljaju podaci.

  Svi entiteti kompanije Schneider Electric poštuju ova načela.

  4. Zašto prikupljamo Vaše lične podatke?

  Primarni cilj prikupljanja podataka jeste da pružimo našim kupcima i drugim korisnicima najbolje moguće usluge i nesmetano, efikasno i pojedinačno prilagođeno korišćenje naših internet strana. Na primer, ako kupite proizvode ili zahtevate podatke o stranama, koristimo Vaše lične podatke da bismo popunili Vašu narudžbenicu ili da bismo Vam stavili tražene podatke na raspolaganje.

  Schneider Electric prikuplja Vaše lične podatke radi izvršenja raznovrsnih radnji, kao što su:

  •  naručivanje, aktiviranje ili registrovanje proizvoda ili usluga,
  •  otvaranje korisničkog naloga,
  •  zahtev za pristup informacijama,
  •  pretplata na oglase ili korisničku podršku,
  •  učešće u nadmetanjima ili anketama,
  •  prijave za posao.

  5. Koje podatke prikupljamo?

  Schneider Electric prikuplja i koristi Vaše lične podatke radi pružanja boljih usluga i lično prilagođavanje korisničkog iskustva i interakcije sa kompanijom. Prikupljanje se obavlja uz prethodno obaveštenje i pristanak, uz njihovo ustupanje Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ako je potrebno.

  Lični podaci jesu oni podaci koji se odnose na fizičko lice kojima se ono identifikuje; lice koje se može identifikovati jeste ono lice čiji se identitet može utvrditi posredno ili neposredno, naročito upućivanjem na identifikacioni broj ili na više činilaca specifičnih za fizički, psihološki, duševni, ekonomski, kulturni odnosno društveni identitet tog lica.

  Ova izjava o zaštiti privatnosti ne pokriva lične podatke koji su učinjeni anonimnim ili slučajeve u kojima se koriste pseudonimi. Podaci se anonimizuju ako se pojedinačna lica njima više ne mogu identifikovati ili se mogu identifikovati samo uz nesrazmerno mnogo vremena, troška ili truda. Korišćenje pseudonima uključuje zamenu imena ili drugih ličnih podataka podacima koji onemogućavaju ili znatno otežavaju identifikovanje pojedinca. Ako anonimizovani podaci ponovo postanu neanonimni (tj. pojedinac se može identifikovati) ili ako se koriste pseudonimi koji omogućavaju identifikovanje pojedinaca, onda je ova izjava o zaštiti privatnosti ponovo primenjiva.

  Vaša je slobodna odluka da li ćete nam ustupiti lične podatke, a ako nam to uskratite, zadržavamo pravo da Vas ne registrujemo kao korisnika niti Vam pružimo proizvode ili usluge.

  Vrste ličnih podataka koje prikupljamo uključuju:
  • Vaše ime i prezime, kompaniju, e-amil adresu, broj telefona, adresu za dostavu računa i adresu za isporuku,
  • vrstu korisnika, zaposlenje, naziv zaposlenja, ovlašćenje za kupovinu, vremenski okvir za kupovinu i dr.,
  • podatke o omiljenim proizvodima i uslugama, omiljenim kontaktima, stečenom obrazovanju i prethodnom zaposlenju te poslovne ciljeve,
  • korisničko ime i lozinku (ako je primenjivo),
  • podatke o kreditnoj kartici (ako je primenjivo),
  • IP adresu (videti poglavlje o kolačićima).

  Kako koristimo Vaše podatke

  Prikupljamo i koristimo podatke na više načina, uključujući sledeće:

  Pregledanje i pretraga: Prikupljamo određene lične podatke kada posećujete strane ili klikćete na različite linkove ka proizvodima i uslugama. Ove podatke prikupljamo radi poboljšanja korisničkog iskustva prilikom narednih poseta (npr. odabir zemlje), poboljšanja samih strana, sakupljanja demografskih podataka, nadgledanja nivoa aktivnosti na stranama i procene delotvornosti oglasa. (videti poglavlje o kolačićima)

  Naručivanje: Prikupljamo lične podatke kada kupujete proizvode i usluge. Ove podatke prikupljamo kako bismo Vam isporučili narudžbinu, dobili isplatu i komunicirali u vezi sa statusom Vaše narudžbine.

  Tehnička podrška: Prikupljamo određene lične podatke kada zatražite tehničku podršku za naše proizvode. Ovi podaci su neophodni za identifikovanje Vašeg sistema, razumevanje konfiguracije proizvoda, razumevanje Vaših pitanja i pružanje odgovora i rešenja.

  Onlajn ankete i upitnici: Prikupljamo lične podatke od kupaca koji dobrovoljno popunjavaju ankete i učestvuju u upitnicima. Ove podatke koristimo za poboljšanje proizvoda i usluga.

  Promotivne aktivnosti: Prikupljamo lične podatke od vas kada pristupite promotivnom programu ili aktivnosti. Ove podatke koristimo za upravljanje programom ili aktivnošću, slanje promotivnih imejlova, obaveštenje dobitnika i objavljivanje spiska dobitnika shodno propisima i zakonima.

  Bilten i promotivni e-mailovi: Prikupljamo lične podatke kada zatražite dostavu biltena, promotivnih e-mailova i drugih informacija. Ove podatke koristimo da Vam pružimo zahtevane informacije.

  Podaci za kontakt: Ako stupite s nama u kontakt, zabeležićemo Vašu prepisku ili komentar, uključujući lične podatke, u datoteci koja je specifična za Vas. Ove podatke koristimo da bismo Vam pružili bolje usluge u slučaju da nas ponovo kontaktirate.

  Vaše podatke zadržavamo u razumnom roku u gore navedenu svrhu.

  Kako koristimo Vaše podatke kod oglašavanja?

  Mi (uključujući kompanije naše grupe) i pažljivo odabrane treće strane možemo koristiti prikupljene podatke da bismo Vas obavestili pismom, telefonom, faksom, SMS porukom i e-mailom o promocijama, novostima i novim proizvodima za koje mislimo da bi Vas mogli zanimati.  Ustupanjem svojih ličnih podataka pristajete da s Vama kontaktiramo na ovaj način i u ovu svrhu. Ako ne želite da primate oglasni sadržaj od nas, molimo Vas da to navedete na predviđenom mestu u obrascu za registrovanje ili zahtevu.

  6. Kako postupamo s Vašim ličnim podacima

  Ako nam ustupite lične podatke, neposredno, putem preprodavca ili poslovnog partnera, mi:

  • nećemo prodavati niti ustupati Vaše lične podatke trećim stranama bez Vašeg dopuštenja, osim ako na to pristanete, ali koristićemo Vaše podatke za kontakt da bismo Vas obavestili o nečemu što bi trebalo da znate ili će Vam možda koristiti, npr. novosti o našim uslugama i proizvodima te izmene uslova korišćenja,
  • ćemo preduzeti isplative mere predostrožnosti da bismo sačuvali Vaše podatke od gubitka, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, obelodanjivanja, izmene i uništenja,
  • nećemo koristiti niti obelodaniti ove podatke osim:

  > ako su nam potrebni za pružanje naručenih usluga ili proizvoda, npr. ustupanje podataka dostavljaču koji će vam isporučiti naručene proizvode,
  > na način koji je opisan u ovoj politici zaštite privatnosti s kojom ste inače saglasni,
  > za grupisanje s drugim podacima na način koji ne otkriva Vaš identitet (radi statistike),
  > na zahtev organa vlasti, npr. u slučaju sudskog poziva ili naloga za pretres,
  > spoljnim revizorima koji su obavezani na čitanje podataka u tajnosti,
  > onoliko koliko je potrebno za primenu uslova korišćenja,
  > onoliko koliko je potrebno da se zaštite prava, bezbednost i imovina kompanije Schneider Electric, njenih korisnika ili trećih lica, što obuhvata npr. razmenu informacija s drugim organizacijama radi zaštite od prevare odn. smanjenja rizika.

  7. Vaš sadržaj.

  Ustupanjem ličnih informacija i korišćenjem sajta, dajete nam saglasnost da obrađujemo Vaše lične podatke i osetljive lične podatke u gore navedenu svrhu. Takođe ste saglasni da prosleđujemo Vaše podatke zemljama ili nadležnostima koja ne obezbeđuju isti nivo zaštite podataka kao EU, ako je to neophodno u gore navedene svrhe. U slučaju prosleđivanja podataka, ako je to neophodno, mi ćemo ugovorom zaštititi Vaše lične podatke. Ako nam ustupite podatke o drugom licu, potvrđujete da vas je ono ovlastilo da postupate u njegovo ime i da je saglasno sa obradom njegovih ličnih podataka uključujući i osetljive lične podatke, kao i da ste to lice obavestili o našem identitetu i svrhu navedenu gore u koju će njihovi lični podaci biti obrađeni.

  8. Kolačići

  Kolačić je delić informacije u obliku male tekstualne datoteke koja se smešta na čvrsti disk korisnika interneta. Kolačiće generiše stranica web-servera, što je u suštini računar koji funkcioniše kao web-sajt. Informacije koje sadrži kolačić postavlja server i server im može pristupiti svaki put kada korisnik poseti sajt. Kolačić se može smatrati ličnom kartom korisnika interneta, koja govori web-sajtu kada se korisnik vratio.
  (Izvor: www.AboutCookies.org)

  Kroz upotrebu kolačića možemo vam obezbediti određene funkcije, a nama oni pružaju podatke o broju poseta web-sajtu. Takođe koristimo kolačiće da bismo strane učinili lakšim za korišćenje. Većina web-pregledača automatski prihvata kolačiće, ali vi ih ne morati prihvatiti. Možete izmeniti podešavanja svog pregledača i time sprečite prihvatanje kolačića, a da to ne utiče na kvalitet funkcija na sajtu.

  Ako želite da obrišete kolačiće koji se već nalaze na Vašem računaru ili da ubuduće zaustavite prihvatanje kolačića, pogledajte stranicu pomoći svog pregledača klikom na „Pomoć“ u meniju pregledača. Više informacija dostupno je na: www.AboutCookies.org.

  Kolačići treće strane u analitičke svrhe

  Kako bismo našim posetiocima pružili bolju uslugu, merimo broj pregleda strana, broj poseta, različite radnje koje korisnici preduzimaju na našim stranama, geolokaciju naših posetilaca i broj ponovnih poseta stranama. U tu svrhu koristimo dva softverska alata za analizu interneta: Analyzer i Google Analytics, kao i marketo Munchkin Cookie.

  Informacije o analizatoru (AT Internet - http://www.atinternet.com)

  Što se tiče AT Interneta, kolačići se koriste za značajno i detaljno statističko istraživanje. Kolačići se koriste uz JavaScript tag, pa je zahvaljujući kolačiću moguće detaljnije analizirati JavaScript tagove, dok korisnicima AT Interneta takođe omogućavaju da prepoznaju posetioce svaki put kada posete sajt. Ovi kolačići čuvaju informacije samo jednog identifikatora korisnika AT Interneta i ni pod kojim uslovima se ovi podaci ne koriste za prikupljanje ličnih podataka posetilaca.

  Svi prikupljeni rezultati se sastavljaju i potpuno su anonimni. Ovi rezultati pružaju informacije o kretanju i ponašanju korisnika interneta na web-sajtovima korisnika usluga AT Interneta, a one uključuju: broj posetilaca, broj poseta, broj pregledanih stranica i druge podatke koji su neophodni za efektivno merenje zanimanja korisnika interneta. Pomoću ovih rezultata moguće je poboljšati ergonomiju i sadržaj web-strana.

  Posetite http://www.atinternet.com/en/company/data-protection/ kako biste proverili svoja prava pristupa, pravo na odgovor i pravo na brisanje podataka.

  Informacije o Google Analyticsu

  Ovaj sajt koristi i Google Analytics, usluge analize interneta koje pruža Google, Inc. („Google“). Google Analytics koristi kolačiće, tekstualne datoteke pohranjene na računaru kako bi analizirao kako korisnici koriste web-sajt. Podaci koje prikuplja kolačić u korišćenju web-sajta prosleđuju se i pohranjuju na web-serverima kompanije Google u Sjedinjenim Američkim Državama.

  U slučaju da je omogućeno anonimizovanje IP adresa na ovom sajtu, vaša IP adresa biće okrnjena na teritoriji zemalja članica EU ili drugih stranaka saglasno Sporazumu o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima cela IP adresa biće prosleđena na servere kompanije Google u SAD a zatim okrnjena tamo. IP anonimizovanje je omogućeno na ovom web-sajtu.

  Google koristi ove informacije u ime operatera ovog web-sajta u svrhu procenjivanja korišćenja web-sajta, sastavljanja izveštaja o aktivnostima na web-sajtu za njegove operatere i pružanje drugih usluga u vezi s aktivnostima na web-sajtu i korišćenjem interneta.

  IP adrese koje Vaš pregledač isporuči u okviru Google Analyticsa neće biti dovedeni u vezu s drugim podacima koje čuva Google. Možete da odbijete korišćenje kolačića odabiranjem odgovarajućeg podešavanja pregledača, ali imajte na umu da time nećete imati potpunu funkcionalnost web-sajta na raspolaganju. Možete takođe otkazati dalje praćenje pomoću Google Analyticsa tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak Google Analytics Opt-out Browser Add-on za svoj trenutni pregledač. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Marketo Munchkin Cookie

  Koristimo softver za oglašavanje kompanije Marketo za slanje imejlova. Koristimo kolačiće kao deo sistema praćenja i imamo podatke o broju otvorenih linkova u poslatim mejlovima i broju klikova. Takođe pratimo Vašu aktivnost na web-sajtu. Na primer, ako korisnici preuzmu oglasne bele knjige s našeg sajta, mi koristimo Marketo kolačiće da vidimo ko ovo čini i da li posećuje druge delove web-sajta. Za više informacija o Marketo politici zaštite privatnosti i kolačićima posetite Marketovu politiku zaštite privatnosti: http://www.marketo.com/trust/legal/privacy

  Kako to radi?

  Ugrađujemo odlomak koda Munchin JavaScript na svoje sajtove. Kada korisnici posete sajt, postavljamo kolačić u korisnikov pregledač (ako nije prethodno već postavljen) i šaljemo poruke našem serveru o aktivnosti tog korisnika na sajtu.
  Ovo ponašanje je jako funkcionalno i slično drugim skriptama za praćenje, kao što je ona u vlasništvu Google Analyticsa.
  Naš kolačić je kolačić prve strane i vredi samo nama.

  Šta snima Munchin?
  Kada posetite stranu, Munchin automatski prikuplja sledeće podatke:

  broj poseta,
  broj klikova na linkove,
  IP adresu,
  uputnicu,
  naš identifikator kolačića.
  Ako ne želite da smeštamo ovaj kolačić u Vaš pregledač, možete to i otkazati klikom na donje dugme „Otkaži“.


  9. Kako štitimo Vaše podatke

  Schneider Electric i njegove podružnice obavezuju se na preduzimanje pogodnih tehničkih, fizičkih i organizacionih mera za zaštitu ličnih podataka svojih zaposlenih i svojih kupaca od neovlašćenog pristupa, nezakonite obrade, slučajnog gubitka ili oštećenja i neovlašćenog brisanja.

  Nudimo mogućnost korišćenja bezbednog servera za naručivanje i pristup podacima u korisničkom nalogu.  Na taj način podaci se šifruju pre nego što nam budu poslati. Takođe preduzimamo prikladne korake da su podaci koje nam ustupite bezbedno čuvani, tačni i ažurni, kao i da se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju se koriste.
  Ograničili smo pristup unutrašnjim sistemima koji skladište lične podatke odabranoj grupi ovlašćenih korisnika koji tim podacima mogu pristupiti jedinstvenim identifikatorom i lozinkom. Pristup ličnim podacima ograničen je i dozvoljen samo pojedincima u cilju obavljanja radnih zaduženja.

  Naša politika pristupa trećih strana definiše pravila u vezi s vrstom pristupa koji se odobrava trećim stranama saglasno njihovim potrebama i zahtevnom nivou sigurnosti. Ova politika se primenjuju na sve treće strane koje zahtevaju pristup našim sistemima, aplikacijama, mrežnim uređajima i uslugama i ima za cilj da smanji rizike od neovlašćenog pristupa informacionim sistemima kompanije Schneider Electric ograničavanjem pristupa u skladu sa specifičnim potrebama.

  Ipak ne možemo jemčiti bezbednost nijednog podatka koji nam ustupite pa prihvatate rizik koji je svojstven onlajn prepisci i kupovini putem interneta. Kupovina obavljena putem sajta podleže uslovima objavljenim na sajtu.

  10. Linkovi ka sajtovima trećih strana

  Sajtovi ili usluge kompanije Schneider Electric mogu upućivati linkovima na aplikacije, proizvode, usluge ili sajtove trećih strana radi udobnosti korišćenja i dodatnih informacija. Ako pristupite tim likovima, napuštate sajt kompanije Schneider Electric. Schneider Electric nema kontrolu nad sajtovima trećih strana niti praksom zaštite privatnosti, i ona se može razlikovati od naše prakse. Ne odobravamo niti predstavljamo sajtove trećih strana. Lični podaci koje ustupite ili koje prikupe sajtovi trećih strana nisu pokriveni Politikom zaštite privatnosti kompanije Schneider Electric. Podstičemo Vas da pregledate politiku zaštite privatnosti svih sajtova kojima pristupate pre nego što odobrite prikupljanje i korišćenje svojih ličnih podataka.

  Mi nudimo i linkove ka društvenim mrežama koji Vam omogućuju da podelite informacije s društvenim mrežama i međusobno dejstvujete sa kompanijom Schneider Electric na različitim društvenim mrežama. Korišćenjem ovih linkova Vaši podaci mogu biti prikupljani ili podeljeni, zavisno od funkcija. Podstičemo Vas da pregledate politiku zaštite privatnosti i podešavanja na društvenim mrežama kako biste bili sigurni da razumete koje informacije mogu biti prikupljene, korišćene i podeljene s tim mrežama.

  Ako ostavljate poruke, komentare, pokažete interes ili podelite lične podatke, uključujući fotografije, s javnim forumima, društvenim mrežama, blogovima ili drugim forumima, imajte na umu da lični podaci koje ustupate mogu biti pročitani, prikupljeni ili korišćeni na tim forumima i putem njih mogu kontaktirati s Vama, slati vam neželjene poruke, ili u svrhu nad kojom ni Vi ni kompanija Schneider Electric nema kontrolu. Schneider Electric nije odgovoran za lične podatke koje odlučite da podelite na tim forumima.

  11. Vaše pravo pristupa

  Kao subjekt prikupljanja podataka možete nam tražiti podatak o prirodi Vaših ličnih podataka koje obrađuje bili koji entitet kompanije Schneider Electric. Biće vam omogućen pristup ličnim podacima bez obzira na mesto obrade i čuvanja podataka.
   
  Entitet kompanije Schneider Electric koji obrađuje te podatke sarađivaće sa Vama i omogućiti pristup podacima ili Vama direktno ili posredstvom lokalnog entiteta. Svi zahtevi za pristup informacijama mogu se podneti na sledeće adrese:
   
   Schneider Electric Data Privacy Officer
   35 rue Joseph Monier
   F- 92506 Rueil-Malmaison
   France
   Global-Data-Privacy@schneider-electric.com
   
  Ako su vaši lični podaci netačni ili nepotpuni, možete zahtevati izmenu i dopunu tih podataka.

  12. Izmena izjave o zaštiti privatnosti

  Schneider Electric zadržava pravo izmene izjave o zaštiti privatnosti prema potrebi, kako bi se, na primer, prilagodio izmenama zakona, propisa, praksi ili postupanju kompanije Schneider Electric ili ako podatke zahteva organ vlasti.

  U tom slučaju Schneider Electric će obavestiti kandidate, kupce i ostale osobe o materijalnim promenama ove izjave o zaštiti privatnosti. Schneider Electric će objaviti sve promene na relevantnim web-stranama.

  Ova izjava i politike zaštite na koje se u njoj upućuje nisu namenjena za ugovornu obavezu niti stvaraju ugovornu obavezu niti druga zakonska prava.

  Poslednja izmena:  13. maj 2013.
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.